Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

Datum: 06.12.2011, Utorak
Autor: L.T.J.

Nakon izmijenjenih odredbi Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/11.) u Narodnim novinama br. 137/11. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

Izmjena članka 15. i članka 16. Pravilnika, u svezi je s izmjenom članka 14. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak prema kojem se primitak u naravi s osnove neobračunane kamate na zajmove koje poslodavac daje radniku, utvrđuje najviše po stopi 3%.

Budući da srednje škole i visoka učilišta nisu više u obvezi plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za učenike i redovite studente, nisu više niti u obvezi ispostavljati Poreznoj upravi Obrazac IDD-1.

Izmjene članka 90. Pravilnika vezane su uz izmijenjene odredbe Zakona i porezu na dohodak prema kojima se dividende i udjeli u dobitku kao i predujmovi dobitka mogu isplaćivati u gotovu novcu. Poduzetnici su o tome dužni izvijestiti Poreznu upravu na propisanom obrascu. Oblik i sadržaj izviješća propisan je pod nazivom: "Izviješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu------ godini-------" (Obrazac DU).

Obrazac DU dostavlja se Poreznoj upravi do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je dividenda ili udio u dobiti isplaćen. To znači da će se prva izviješća početi ispostavljati u mjesecu veljači 2012. Obrazac DU može se dostaviti Poreznoj upravi i putem računala ili elektroničkim putem uz uvjet da oblikom i sadržajem u cijelosti odgovara propisanom obrascu.

O ostalim pojedinostima u vezi s ovom izmjenom pročitajte u RRiF-u br.1/12.

Povratak na vijesti