RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjena presude na štetu okrivljenika

Predmet: U konkretnom slučaju se ne radi o povredi načela zabrane reformatie in peius jer je presuda zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka bila ukinuta i vraćena prvostupanjskom sudu na novu odluku.

Broj presude: Gž-758/2017., od 4. travnja 2018.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Međutim, u konkretnom slučaju se ne radi o povredi načela zabrane reformatie in peius jer je presuda zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz čl. 195. st. 1. točka 11. Prekršajnog zakona bila ukinuta i vraćena prvostupanjskom sudu na novu odluku. Prvostupanjski sud je na temelju istog optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja proveo novi postupak i donio novu presudu u kojoj je okrivljenike proglasio krivima te izreka sada sadrži sva bitna obilježja djela prekršaja iz čl. 228. st. 1. točka 13. i st. 2. Zakona o radu.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)