Izmjene i dopune trošarinskih propisa u 2015.

Datum: 21.09.2015, Ponedjeljak
Klasa: 011-02/15-01/37
Davatelj: Carinska uprava

Trošarinski propisi koji su vrijedili u trenutku ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije po prvi puta su sustavno izmijenjeni i dopunjeni novelama Zakona o trošarinama i pojedinih podzakonskih akata te je tako tijekom ove godine trošarinski sustav u značajnoj mjeri reformiran te bitno moderniziran Novele trošarinskih propisa u 2015 godini u bitnome se temelje na Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama Nar nov br 83 15 te donošenju dva potpuno nova pravilnika i to Pravilnika o postupanju ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije Nar nov br 81 15 te Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu Nar nov br 83 15 Najopsežniji i svakako najznačajniji prinos reformi trošarinskog sustava sadržan je u novelama Zakona o trošarinama odnosno u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama Nar nov br 100 15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama Nar nov br 100 15 objavljen je u Narodnim novinama dana 18 rujna 2015 i stupa na snagu dana 26 rujna 2015 godine Nastavno se daje sažeti pregled samo najznačajnijih izmjena i dopuna PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠARINAMA Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama stupio je na snagu 5 kolovoza 2015 godine Izmjene i dopune Pravilnika o trošarinama u bitnome su bile motivirane uvođenjem sustava povrata plaćene trošarine za utrošeno plinsko ulje za pogon akreditiranih strojeva za razminiranje odnosno provedbenih mehanizama toga sustava Naime Provedbenom odlukom Vijeća broj 2014 921 od 16 prosinca 2014 Republika Hrvatska je ovlaštena da primijeni oslobođenje od oporezivanja plinskog ulja koje se upotrebljava za rad specijalnih strojeva za humanitarno razminiranje u skladu s čl 19 Direktive 2003 96 EZ pri čemu je ta mjera ograničena na akreditirane strojeve za posebne namjene koji su posebno konstruirani i izrađeni za poslove čišćenja miniranih područja Također provedene izmjene i dopune Pravilnika o trošarinama tiču se i dva izrazito bitna područja u kojima je bilo nužno normativno uređenje radi stvaranja uvjeta za suzbijanje i sprječavanje velikih trošarinskih prijevara Tako su ovim novelama Pravilnika o trošarinama propisane posebne mjere nadzora nad ubranim duhanom te su dorađene odnosno restrukturirane već postojeće odredbe kojima se uređuju posebnosti nadzora nad energentima radi sprječavanja kriminalnih aktivnosti s uljima za podmazivanja to jeste lubrikantima PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJ Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije stupio je na snagu 30 srpnja 2015 Temeljni cilj donošenja ovoga novog pravilnika bio je ukupno pojednostavljenje ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja trošarine i poreza na dodanu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije U odnosu na prethodno važeći Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije Nar nov br 160 13 kojim su osobe diplomatskog i konzularnog statusa oslobođene od plaćanja trošarine na trošarinske proizvode ostvarivali kroz sustav povrata plaćene trošarine novim Pravilnikom se uvodi sustav kartičnog poslovanja i izravno oslobođenje pri nabavci pogonskog goriva za motorna vozila Pri tome su korisnici prava u obvezi ishoditi od izabranog trošarinskog obveznika karticu goriva temeljem koje imaju pravo izravnog oslobođenja od plaćanja trošarine na pogonsko gorivo na maloprodajnom mjestu a trošarinski obveznik ostvaruje pravo na umanjenje obveze trošarine sukladno čl 87 Pravilnika o trošarinama Za ostale trošarinske proizvode sustav povrata plaćene trošarine ostaje i dalje važeći s time da se novim Pravilnikom propisuje mogućnost izravnog oslobođenja od plaćanja trošarine za isporuke tih trošarinskih proizvoda u izdvojenom specijaliziranom prodajnom mjestu tzv CD shop u otvorenom sukladno carinskim propisima PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO U ZRAČNOM PROMETU Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu stupio je na snagu 29 Srpnja 2015 Novi model provedbene razrade oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu polazi od uvažavanja okolnosti postojanja dva sustava obavljanja komercijalnog zračnom prometa i to obavljanjem komercijalnih operacija u zračnom prometu na aerodromima sa odobrenjem za uporabu te na drugim prostorima izvan područja aerodroma sa svjedodžbom te obavljanjem komercijalnih operacija u zračnom prometu na aerodromima sa svjedodžbom zračnim lukama Prema novom modelu oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se izravnim oslobođenjem ili iznimno povratom plaćene trošarine Pri tome se pravo na povrat plaćene trošarine ostvaruje isključivo na energente kojima se zrakoplovi koji obavljaju komercijalne operacije u zračnom prometu opskrbljuju na aerodromima sa odobrenjem za uporabu ili na drugim prostorima izvan područja aerodroma sa svjedodžbom zračnih luka ¹ Pravo na izravno oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se pod istim uvjetima kao i u dosadašnjem režimu ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u području nadzora ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja