Izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Datum: 11.02.2014, Utorak
Autor: Đ.J.

Veličina poduzetnika u vezi s državnom potporom za obrazovanje i izobrazbu više se ne utvrđuje prema kriterijima  Zakona o računovodstvu već sukladno Zakonu po poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. do 56/13.).  Prema čl. 3. „novog“ Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu poduzetnici mogu osnovicu za obračun poreza na dobit (red. br. 34.1. Obr. PD)  ili osnovicu poreza na dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu odnosno do 25%  opravdanih troškova za  posebno obrazovanje i izobrazbu.

Pritom mikro i mali poduzetnici mogu ovaj postotak uvećati za 20 postotnih bodova (opće obrazovanje 80% i posebno obrazovanje 45% opravdanih troškova) a srednji poduzetnici za 10 postotnih bodova (opće obrazovanje 70% i posebno obrazovanje 35% opravdanih troškova).

Poduzetnici koji izvode praktičnu  nastavu i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta mogu osnovicu poreza na dobitak, sukladno čl. 6. Zakona, smanjiti za:
a)    svotu isplaćenih nagrada naučnicima u vrijeme naukovanja
b)    5% dobitka  (iskazanog na red. br. 3 obr. PD) ili dohotka od samostalne djelatnosti,  ako je na naukovanju imao od jednog do tri naučnika. Ako je poduzetnik imao više od 3 naučnika, smanjenje porezne osnovice (5%) povećava se za jedan postotni bod po svakom naučniku, ali najviše do 15% dobitka  ili dohotka od samostalne djelatnosti. Ali svota smanjenja porezne osnovice ne može biti veća od godišnje neoporezive svote nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja po svakom naučniku na naukovanju. Neoporeziva svota nagrade prema čl. 45. st. 1. t. 1. Pravilnika o porezu na dohodak u 2013. bila je 1.600,00 kn mjesečno. Prema tome, svota smanjenja porezne osnovice ne može biti veća od 19.200,00 kn po naučniku. Potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja iz članka 6. ovoga Zakona dodjeljuju se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.

VAŽNO:  Odredbe „novog“ Zakona primjenjuju se na sve poduzetnike  koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu te za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.,  što znači da se primjenjuju i na prijavu poreza na dobitak i prijavu poreza na dohodak za 2013.

Više o tome u RRiF-u br. 3/14.

Povratak na vijesti