Webinar
Izmjene propisa i GFI za 2021. BODOVI ZA REVIZORE

7. veljače 2022. webinar "Izmjene poreznih propisa koje stupaju na snagu u 2022. godini i izrada financijskih izvještaja za 2021. godinu" bodovi ZA REVIZORE


Mjesto Vrijeme održavanja
web7. veljače 2022. (ponedjeljak) u 9:30 sati

Cilj je ovog webinara obrazložiti sve novosti koje utječu na sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za 2021. godinu, ali i prisjetiti se onih posebnosti koje su ključne za izradu godišnjeg obračuna. Osim toga, bit će riječi o novostima u oporezivanju koje stupaju na snagu u 2022. godini.

Ovaj je webinar namijenjen ovlaštenim revizorima s ciljem obveznoga stalnog stručnog usavršavanja, ali i svima onima koji se u svom radu bave temama navedenim u programu.

Sudjelovanjem na webinaru revizori će ostvariti 5 bodova iz područja Računovodstvo s oznakom A.

Program:

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 120 min (pitanja na odgovore uključena)

 1. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom
 2. Obračun amortizacije i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine
 3. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance
  • bitne napomene za pojedine prihode i rashode, imovinu, obveze i kapital
  • bitne napomene za iskazivanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda nastalih u odnosima s poduzetnicima unutar grupe i društvima povezanim sudjelujućim interesima
 4. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD)
  • Obrazac PD
  • smanjenje porezne osnovice – potpore u slučaju posebnih okolnosti i što se sve smatra potporama
  • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila itd.)
  • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
  • porezne olakšice i oslobođenja
  • utvrđivanje porezne obveze za 2021. godinu i prijenos poreznih gubitaka
 5. Izračun predujmova za 2022. godinu
 6. Izrada izvještaja PD-DOP i PD-IPO
 7. Novosti u oporezivanju dobitka za 2022. godinu (obrnute hibridne neusklađenosti)

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min (pitanja na odgovore uključena)

 1. Konačni obračun neporeznih davanja za 2021. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama i spomenička renta)
 2. Novosti u plaćanju članarine HGK-u u 2022. godini
 3. Promjene u Izvještaju o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2021. godinu
 4. Promjene u Izvještaju o novčanim tokovima za 2021. godinu – direktna metoda
 5. Promjene u Izvještaju o promjenama kapitala za 2021. godinu
 6. Novosti u vezi s Bilješkama za obveznike primjene HSFI-ja
 7. Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
 8. Raspodjela dobitka i pokriće gubitka
 9. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2022. godini (oslobođenja koja stupaju na snagu 1. srpnja 2022. godine)
 10. Novosti u Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min (pitanja na odgovore uključena)

 1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2022. godini
  • Novosti vezane za minimalnu plaću (utvrđivanje osnovice za obračun dodataka na plaću, nepuno radno vrijeme)
  • Nove osnovice za obračun doprinosa (mlade osobe, osobe koje se prvi put zapošljavaju, najviša mjesečna osnovica)
  • aktualnosti kod primitaka i obveznog osiguranja članova uprave
  • poduzetnička plaća
  • oporezivanje dohotka od kapitala (kriptovalute) – povoljnija isplata dobitka, na što treba paziti pri isplati predujma dobitka
 2. Predaja Obrasca DOH

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  7. veljače 2022. (ponedjeljak).

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Cijena: 600,00 kn (oslobođeno PDV-a prema čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

Napomena za revizore

Na temelju dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnoga stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora, ovaj se webinar nalazi na popisu stalnoga stručnog usavršavanja te se za sudjelovanje priznaje 5 bodova iz područja Računovodstvo s oznakom A.

Radi priznavanja bodova molimo u prijavnici označite polje ''Želim pisanu potvrdu o sudjelovanju na ovoj aktivnosti stalnoga stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora''.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
7. veljače 2022. webinar "Izmjene poreznih propisa koje stupaju na snagu u 2022. godini i izrada financijskih izvještaja za 2021. godinu" bodovi ZA REVIZORE

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

BIOKOO