Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru

Datum: 17.03.2022, Četvrtak
Autor: A. V.

U Nar. nov. br. 34/22 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji stupaju na snagu 1. lipnja 2022. godine.

Između ostaloga, unesene su dopune vezane za imenovanje prokurista i njegov upis u sudski registar. Uz to se kao bitne novosti ističu i one koje se odnose na digitalizaciju kod pohrane poslovne dokumentacije po prestanku društva.

Što se tiče osnivanja na daljinu (on-line) društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), napominjemo da je unesena mogućnost osnivanja tih društava na daljinu uz sudjelovanje javnog bilježnika na način da se temeljni ustrojbeni akt tih društava sklapa kao javnobilježnički akt ili solemnizirana isprava u elektroničkom obliku. I ostale isprave potrebne za osnivanje društva u čijem sastavljanju treba sudjelovati javni bilježnik sastavljaju se u elektroničkom obliku, pri čemu isprave u čijem sastavljanju ne mora sudjelovati javni bilježnik sastavljaju se prema pravilima za odgovarajuću vrstu elektroničke isprave. Ako nema posebnih pravila, ispravu potpisuju osobe koje su ih sastavile kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Vezano uz izmjene Zakona o sudskom registru, određeno je da osniva li se d.o.o. ili j.d.o.o. na daljinu bez sudjelovanja javnog bilježnika, prijava za upis se podnosi isključivo elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START te da odluke u postupku upisa registarski sud izdaje kao elektroničke isprave potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom i dostavlja podnositelju prijave putem sustava sudskog registra.

Uz to se unose novosti vezane za podnošenje prijave za upis u sudski registar, elektroničku komunikaciju predlagatelja s registarskim sudom, brisanje društva iz sudskog registra koje se provodi bez likvidacije i likvidacijsku masu.

O svemu detaljnije u časopisu RRiF br. 5/22.

Povratak na vijesti