Iznajmljivanje brodica

Datum: 11.12.2018, Utorak
Klasa: 334-01/18-01/652
Davatelj: Ministarstvo turizma

Što je sve potrebno za bavljenjem turističkih paušalnim obrtom za iznajmljivanje brodica je li potrebno imati agenciju čarter ili je dovoljno otvoriti obrt s koncesijskim odobrenjem grada i kapetanije Člankom 87 st 11 Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 130 17 propisano je da pravne i fizičke osobe iz st 1 toga članka trgovačka društva zadruge trgovci pojedinci i obrtnici mogu pružati usluge iz čl 85 t 2 toga Zakona usluge čartera usluge korištenja plovnih objekata s posadom ili bez posade s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja i ili prehrane radi odmora rekreacije i krstarenja nautičara bez rješenja iz st 1 ovoga članka ako ispunjavaju uvjete u skladu s posebnim propisom iz područja pomorstva kojim se uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja poslovnih objekata s posadom ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovnom objektu Poseban propis iz područja pomorstva na koji upućuje čl 87 st 11 cit Zakona je Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilima Nar nov br 42 17 u daljnjem tekstu Pravilnik Dakle djelatnost iznajmljivanja plovila uređena je tim Pravilnikom koji propisuje uvjete i način obavljanja djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade charter uključujući i pružanje usluge smještaja gostiju na jahti ili brodici u daljnjem tekstu plovilo u unutarnjim morskim ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja