Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza


Predmet: Činjenicu da tužiteljici darovana nekretnina nije predana u posjed tuženik nije naveo u odgovoru na tužbu niti na pripremnom ročištu na kojem je prethodni postupak zaključen, a nema nikakve dvojbe da je riječ o činjenici koja je postojala prije zaključenja prethodnog postupka, a tuženik nije dokazao da bi se radilo o činjenici koju bez svoje krivnje nije mogao istaći prije zaključenja prethodnog postupka.

Broj presude: Gž-1405/2020-2, od 10. lipnja 2020., od 12.04.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

Prema odredbi čl 482 Zakonu o obveznim odnosima Nar nov br 35 05 41 08 125 11 78 15 87 15 dalje ZOO ugovor o darovanju nekretnine sklapa se u pisanom obliku st 1 ugovor o darovanju bez prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene solemnizirane privatne isprave st 2 Obzirom na navedeno i prema pravnom shvaćanju ovoga suda ugovor o darovanju koji je sačinjen u pisanom obliku i potpisan po darovatelju i obdareniku je valjan ugovor o darovanju pa je bez značaja što potpis darovatelja nije ovjeren kod javnog bilježnika Naime prema naprijed navedenoj odredbi čl 482 st 1 ZOO a ugovor o darovanju da bi bio valjan treba uz ostale pretpostavke valjanosti biti u pisanom obliku Stoga ovjera potpisa darovatelja na ugovoru o darovanju nije pretpostavka valjanosti tog ugovora U odnosu na žalbeni navod tuženika da nekretnina nije predana u posjed tužiteljici pa slijedom toga da je ugovor o darovanju morao biti sačinjen u formi javnobilježničkog akta valja prije svega reći da je tuženik nakon zaključenja prethodnog postupka 16 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu