Iznošenje obrane radnika


Predmet: Jasno je da zahtjev za zaštitu prava sadržajno predstavlja iznošenje obrane od strane tužitelja, a sve vezano za sporni događaj, što znači, ne samo da je tužitelju bilo omogućeno iznošenje obrane, već ju je on i iznio.

Broj presude: Rev 4139/2019-2, od 21. travnja 2020., od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Polazeći od odredbe čl 8 ZPP a a prema kojoj koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka ocijeniti je da time što je drugostupanjski sud u svojoj presudi obrazloženo prihvatio činjenično utvrđenje prvostupanjske presude pobijana presuda ima valjane razloge glede tih žalbenih navoda tužitelja To znači da se pravilnost iste može ispitati pa nema bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 2 toč 11 ZPP a a na koju revident neosnovano ukazuje Kako je to već prethodno navedeno drugostupanjski sud je u pobijanoj presudi odgovorio na odlučne žalbene navode tužitelja kako one koji se odnose na žalbeni razlog bitne povrede odredaba parničnog postupka počinjene pred prvostupanjskim sudom tako i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kao i glede žalbenih razloga pogrešne primjene materijalnog prava prihvaćajući razloge iz prvostupanjske presude se pozvao ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu