RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izostanak sa radnog mjesta

Predmet: Tužitelj je neopravdano izostao s posla u razdoblju od 2. do 12. srpnja 2018. Sasvim je izvjesno da neopravdani izostanak tužitelja u navedenom razdoblju, u jeku turističke sezone, dakle punom obimu poslova koji se obavljaju kod tuženika, se negativno odražava na rad tuženika, izvjesno stvarajući mu ozbiljne probleme u organizaciji te kvaliteti pružanja usluga, i kao takvo ima značaj osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Rev 4536/2019-2, od 2. lipnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Tužitelj je neopravdano izostao s posla u razdoblju od 2. do 12. srpnja 2018., a što je tuženik, na kojem je prema odredbi čl. 135. st. 3. ZR-a bio teret dokaza, to dokazao. Sasvim je izvjesno da neopravdani izostanak tužitelja (nota bene tužitelj je radio na radnom mjestu voditelj Službe lučkog redarstva) u navedenom razdoblju, u jeku turističke sezone, dakle punom obimu poslova koji se obavljaju kod tuženika, se negativno odražava na rad tuženika, izvjesno stvarajući mu ozbiljne probleme u organizaciji te kvaliteti pružanja usluga, i kao takvo ima značaj osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa, a zbog koje nastavak radnog odnosa tužitelja kod tuženika nije moguć.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)