Izostanak sa radnog mjesta


Predmet: Tužitelj je neopravdano izostao s posla u razdoblju od 2. do 12. srpnja 2018. Sasvim je izvjesno da neopravdani izostanak tužitelja u navedenom razdoblju, u jeku turističke sezone, dakle punom obimu poslova koji se obavljaju kod tuženika, se negativno odražava na rad tuženika, izvjesno stvarajući mu ozbiljne probleme u organizaciji te kvaliteti pružanja usluga, i kao takvo ima značaj osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Rev 4536/2019-2, od 2. lipnja 2020. , od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nižestupanjski sudovi ocijenili su da su se u okolnostima konkretnog slučaja ostvarile pretpostavke za izvanredni otkaz ugovora o radu tužitelju a koji da je u promatranom razdoblju neopravdano izostao s posla jer niti je za ove izostanke s posla makar i naknadno ih opravdao liječničkim doznakama za bolovanje niti je o namjeri odlaska na liječničke preglede obavijestio tuženika i ishodio njegovu suglasnost za izostanak s radnog mjesta 2 i 4 srpnja 2018 Da je tužitelj tako trebao postupiti proizlazi iz odredbe čl 15 st 1 Ugovora o radu sklopljenog između stranaka 2 siječnja 2017 a kojim je propisano da je radnik dužan što prije moguće obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad a najkasnije u roku od tri dana dužan je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti Prema odredbi stavka 2 tog članka u slučaju da radnik postupa protivno stavku 1 tog članka poslodavac može otkazati ugovor o ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu