Izostanak sa radnog mjesta


Predmet: Pravilan je zaključak da tužiteljica, ako nije bila zadovoljna sa radom na poslovima koje joj je davao tuženik, da je svoja prava iz radnog odnosa mogla štititi sukladno odredbama čl. 129. ZR (podnošenjem zahtjeva za zaštitu prava tuženiku, a potom podnošenje tužbe sudu), a ne samovoljnim i neopravdanim izostankom s posla.

Broj presude: Rev 650/2021-2, od 15. lipnja 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema čl 21 st 1 Kolektivnog ugovora tuženika od 17 listopada 2012 dalje KU poslodavac donosi uz prethodno savjetovanje sa Radničkim vijećem pisanu odluku o načelnom rasporedu radnog vremena Prema st 3 toga KU odluke o rasporedu radnog vremena objavljuju se na oglasnim pločama tjedan dana unaprijed Prema st 4 toga članka KU o rasporedu i promjeni radnog vremena o kojoj poslodavac ne obavijesti radnika sukladno prethodnom stavku toga članka radnik se nije dužan odazvati na posao osim u slučaju uvođenja hitnog prekovremenog rada Kada je tuženik pisanu odluku o rasporedu radnog vremena u kojoj je obuhvaćeno i radno vrijeme tužiteljice za 31 svibnja 2014 objavio na oglasnim pločama najmanje tjedan dana ranije onda nije u ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu