Izračun građevinske (bruto) površine zgrade

Datum: 28.09.2015, Ponedjeljak
Klasa: 360-01/15-02/598
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita od 18 rujna 2015 godine u vezi s izračunom građevinske bruto površine zgrade u daljnjem tekstu G B P obavještavamo vas da je pitanje obračuna ove površine uređeno odredbom članak 3 stavka 1 podstavka 3 Zakona o prostornom uređenju Nar nov br 153 13 prema kojoj je G B P zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova etaža zgrade Po S Pr K Pk određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2 00 m te se ne uračunava površina lođa vanjskih stubišta balkona terasa prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade S tim u vezi imajući u vidu navode iz vašeg upita posebno ističemo da se sukladno citiranoj definiciji u G B P ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2 00 m dok se površina drugih etaža svijetle visine manje od 2 00 m uračunava u G B P te da Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja