RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izravna naplata temeljem bjanko zadužnice

Predmet: Kako iz provedenih dokaza proizlazi da do stvarnog pozajmljivanja novca, radi osiguranja povrata kojeg je izdana predmetna zadužnica, nije došlo, to je s pravom prvostupanjski sud utvrdio nedopuštenom ovrhu koja se vodi kod FINA-e.

Broj presude: Gž-1252/2018-2, od 3. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, zadužnica ima značaj sredstva osiguranja plaćanja i njezina svrha je da se naplati postojeća tražbina koja nije ispunjena po dospijeću. U provedenom postupku pak nije dokazano postojanje takve tražbine odnosno utvrđeno je da tužitelj stvarno nije primio zajam od tuženika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)