RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvanbračna zajednica i uzdržavanje

Predmet: Kako je utvrđeno da je izvanbračna zajednica prestala najkasnije 31. siječnja 2007., to je osnovano prvostupanjski sud odbio tužbeni zahtjev, a sama okolnost što je tužiteljica i nakon 31. siječnja 2007. nastavila živjeti kod tuženika ne znači da je izvanbračna zajednica i dalje trajala.

Broj presude: Gž Ob-477/2017, od 14. rujna 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Odredbom članka 222. stavak 2. ObZ-a propisano je da tužbu za uzdržavanje izvanbračni drug može podnijeti u roku od 6 mjeseci od prestanka izvanbračne zajednice, a stavkom 3. da može tužbom tražiti uzdržavanje samo za vrijeme nakon podnošenja tužbe. Kako je u provedenom postupku utvrđeno da je izvanbračna zajednica između tužitelja i tužene prestala najkasnije 31. siječnja 2007. godine, to je osnovano prvostupanjski sud odbio tužbeni zahtjev tužiteljice, a sama okolnost što je tužiteljica i nakon 31. siječnja 2007. godine nastavila živjeti kod tuženika ne znači da je izvanbračna zajednica i dalje trajala. Da je izvanbračna zajednica prestala između stranaka proizlazi i iz dopisa Centra za socijalnu skrb, kao i saslušanja samog tuženika, pa to što je tuženik omogućio tužiteljici da stanuje kod njega dok ne pronađe adekvatan smještaj, ne znači da je time nastavljena izvanbračna zajednica već je to posljedica moralne odgovornosti tuženika, a o čemu i govori dopisi Centra, što tužiteljica žalbenim navodima nije dovela u sumnju.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)