Izvanredni otkaz


Predmet: I prema shvaćanju ovog suda, a posebno sagledavajući poslove koje je tužitelj obavljao kod tuženika te kroz utvrđenje da je tuženik već jednom bio pozitivno testiran i upozoren pod prijetnjom otkaza ukoliko se navedeno ponovi, činjenica da je tužitelj odbio testiranje na drogu i druge zabranjene tvari koje se provodilo unutar društva tuženika, i bez same presumpcije da je time bio pod utjecajem droge, alkohola i drugih sredstva ovisnosti, sama za sebe opravdava gubitak odnosa povjerenja.

Broj presude: Revr 302/2018-2, od 26. studenog 2019., od 11.05.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku koji je prethodio reviziji u bitnom su utvrđene slijedeće činjenice da je tužitelj bio zaposlenik tuženika na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 19 listopada 2009 na poslovima rukovalac preše da je tuženik 1 ožujka 2016 proveo postupak provjere ovisnosti radnika od utjecaja alkohola i drugih sredstava ovisnosti od strane nadležnih tijela sukladno odredbama čl 58 st 1 i čl 59 st 1 i 2 Zakona o zaštiti na radu Narodne novine broj 71 14 118 14 i 154 14 te Pravilnika o postupanju i testiranju na droge alkohol i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu od 19 veljače 2016 nakon koje provjere je utvrđeno da je tužitelj pozitivan na THC da je tuženik 8 ožujka 2016 pisano upozorio tužitelja radi povrede obveze iz radnog odnosa uz mogućnost otkaza ugovora o rad ukoliko se ponovno utvrdi u njegovom organizmu prisutnost THC a da je 5 srpnja 2016 ponovno tuženik proveo postupak provjere ovisnosti radnika od utjecaja alkohola ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu