RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvanredni otkaz

Predmet: Budući da iz postupka radničkog vijeća proizlazi da nije uopće htjelo sudjelovati u postupku savjetovanja, to samom činjenicom da je tuženik odluku o otkazu donio zadnji dan roka, nije radničkom vijeću onemogućen postupak savjetovanja.

Broj presude: Rev 3512/2019-2, od 10. rujna 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U odnosu na revizijski prigovor tužitelja da mu nije omogućeno iznošenje obrane, ovaj sud je suglasan sa zaključkom nižestupanjskih sudova da nije bilo opravdano očekivati od poslodavca da tužitelju omogući iznošenje svoje obrane kad je tužitelj u pisanoj izjavi od 4. srpnja 2013. priznao počinjenje osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa. Sama činjenica da je tužitelj dan prije davanja izjave radio do 22 sata nema utjecaja na navedeni zaključak pa u tom smislu nije jasan taj dio revizijskog prigovora.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)