Izvanredni otkaz


Predmet: U postupku je utvrđeno da je tužitelj već prvog dana bolovanja dostavio tuženiku liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju od pet dana. To, što tužitelj nije bio na bolovanju predviđenih pet dana nije razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu tužitelju. Ovo bez obzira na okolnost da tužitelj nije obavijestio tuženika kako će njegova privremena nesposobnost za rad trajati duže od predviđenih pet dana.

Broj presude: Rev 1386/2019-3, od 27. travnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred nižestupanjskim sudovima je utvrđeno da su parnične stranke u radnom odnosu od 18 studenog 2005 a da je između tuženika kao poslodavca i tužitelja kao radnika 28 veljače 2009 zaključen posljednji ugovor o radu na neodređeno vrijeme ne temelju kojeg se tužitelj obvezao obavljati poslove NKV pomoćnog radnika pekara da je tužitelj radi bolovanja izostao s posla od 5 svibnja 2015 do 22 svibnja 2015 da je tužitelj 5 svibnja 2015 dostavio tuženiku potvrdu liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad u kojoj je navedeno predviđano trajanje bolovanja od 5 dana da je bolovanje tužitelja privremena nesposobnost za rad trajala od 5 svibnja 2015 do 22 svibnja 2015 kada je bolovanje zaključeno razvidno iz Izvješća o privremenoj nesposobnosti spriječenosti za rad koje je izdano od strane liječnice 22 svibnja 2015 da je tuženik 18 svibnja 2015 donio predmetnu Odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu kojom izvanredno otkazuje ugovor o radu tužitelju zbog nedolaska na posao u razdoblju od 11 do 18 svibnja 2015 a ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu