Izvještaj o promjeni kapitala - dopuna uputa

Datum: 04.03.2009, Srijeda
Autor: V.B.

Na stranicama FINA je objavljen obrazac
"Izvještaj o promjenama kapitala" u drukčijem obliku od
propisanog, odnosno nešto drukčijeg sadržaja od danih
naputaka u našem časopisu RRiF br. 1/09. str. 155. Novost je
što je uveden međuzbroj poslije red. br. 9. koji sadrži
podatke (svote) iz Bilance, dakle sa svim promjenama koje su
nastale na kapitalu.*

*Specifikacija ili pregled tih promjena (ne i svih) navode
se od red. br. 11. do 16. pa se ocjena o povećanju ili
smanjenju kapitala daje na temelju usporedbi svota iskazanih
na red. br. 17.*

* Ta promjena proizašla je iz dogovora Odbora za
računovodstvene standarde i FINA. Pri tom se napominje da
svi članovi odbora nisu zadovoljni ovim rješenjem, pa će se
pristupiti izmjeni obrasca, ali tek za 2009.
godinu.

Povratak na vijesti