Izvoz plovila koje je pušteno u slobodan promet zbog uporabe u posebne svrhe i uz oslobođenje od plaćanja posebnog poreza radi obavljanja registrirane djelatnosti koje je kao ulog u temeljni kapital preneseno u povezano društvo

Datum: 02.03.2011, Srijeda
Klasa: 410-01/11-01/52
Davatelj: Carinska uprava

Temeljem Vašeg upita vezano za ispunjavanje uvjeta za izvoz plovila koje je 2000 godine bilo pušteno u slobodan promet uz oslobođenje od plaćanja carine radi njegove uporabe u posebne svrhe kao i oslobođenje od plaćanja posebnog poreza radi obavljanja registrirane djelatnosti a koje je društvo korisnik odobrenja prenijelo kao ulog u temeljni kapital društva kćeri koje se nadalje predmetnim plovilom bavi djelatnošću iznajmljivanja charterom u nastavku odgovaramo kako slijedi Povoljnije tarifno postupanje zbog uporabe robe u posebne svrhe uređeno je člancima 22 i 94 Carinskog zakona Nar nov br 78 99 do 56 10 i člancima 206 do 206 i Uredbe za provedbu Carinskog zakona Nar nov br 161 03 do76 09 a prijenos prava i obveza s jednog korisnika odobrenja na novog korisnika predviđeno je člankom 102 Carinskog zakona Plovilo koje je pušteno u slobodan promet uz povoljnije tarifno postupanje odnosno uz oslobođenje od plaćanja carine radi uporabe u posebne svrhe je pod carinskim nadzorom bez obzira da li je takvo povoljnije tarifno postupanje bilo odobreno odobrenjem carinarnice u obliku pisane odluke odobrenja ili prihvaćanjem carinske deklaracije u kojoj je deklarirana roba plovilo bilo razvrstano u tarifni broj za namjenu obavljanja djelatnosti charter Plovilo koje se nalazi pod carinskim nadzorom ne smije se izuzimati ispod carinskog nadzora bez znanja nadležne carinarnice Nadležnu carinarnicu se obvezno mora obavijestiti o svakoj bitnoj promjeni vezanoj uz plovilo koje se nalazi pod carinskim nadzorom posebne uporabe Sukladno tome unos i upisivanje plovila koje je pod carinskim nadzorom u temeljni kapital druge pravne osobe u ovom ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja