Izvršenje nepravomoćne sudske presude


Predmet: Djelomično izvršenje prvostupanjske nepravomoćne sudske presude dobrovoljnim plaćanjem dijela dosuđenog iznosa ne predstavlja plaćanje neduga jer postoji određena pravna osnova (presuda suda).

Broj presude: Rev 4298/2019-2, od 12. svibnja 2020., od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužitelj je u reviziji naznačio pravna pitanja Ima li presuda koju je donio Općinski sud kao prvostupanjski sud u vrijeme dok još nije postala pravomoćna značenje pravne osnove Da li se dobrovoljno izvršenje po nepravomoćnoj sudskoj odluci može tumačiti primjenom odredbe iz čl 1112 st 1 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 dalje ZOO 05 kao plaćanje neduga i da li bi takva isplata predstavljala jedan od izuzetaka iz predmetne odredbe Može li se po pozivu za uplatu duga na ime stjecaja bez osnove te odgovora na navedeni poziv od strane punomoćnika da je stranka obaviještena o pozivu i da je pozvana postupiti po donesenim odlukama te izvršiti plaćanje kako je navedeno u tim odlukama smatrati da je isti kao obogaćeni znao da se neosnovano obogatio na račun osiromašenog te njegov pristanak na povrat istoga Obrazlažući važnost naznačenih pitanja tužitelj navodi da je riječ ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu