Kalkulatori plaća, drugog dohotka i autorskog honorara za 2024. godinu

Datum: 11.12.2023, Ponedjeljak
Autor: I.P.

Pripremili smo kalkulatore za plaće, drugi dohodak i autorski honorar za isplate od 1. siječnja 2024. godine i kasnije.

U kalkulatorima je trenutno omogućen odabir jedinica lokalne samouprave (gradova/općina) koje su objavile visinu poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak zaključno s Narodnim novinama br. 146/23. Tu opciju ćemo kontinuirano ažurirati. Osim odabira grada/općine, omogućeno je i samostalno upisivanje stopa poreza na dohodak.

Kalulatorima se može pristupiti u nastavku.

 

IZRAČUN ZA 2024. GODINU

 

Plaća bez ograničenja za MIO za isplate od 1. siječnja 2024.

 

Plaća s ograničenjem za MIO za isplate od 1. siječnja 2024.

 

Drugi dohodak za isplate poslije 1. siječnja 2024.

 

Autorski honorar za isplate poslije 1. siječnja 2024.


Povratak na vijesti