Kamp u domaćinstvu

Datum: 20.11.2019, Srijeda
Klasa: 334-01/19-01/690
Davatelj: Ministarstvo turizma

Da li je potrebna građevinska dozvola za mobilnu kućicu te da li je moguće otvoriti kamp na poljoprivrednom zemljištu Člankom 30 st 1 Zakona o ugostiteljstvu Nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 propisano je da ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba građanin u daljnjem tekstu iznajmljivač Stavkom 3 istoga članka propisano je da se ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu toga Zakona smatraju sljedeće ugostiteljske usluge 1 smještaj u sobi apartmanu i kući za odmor kojih je iznajmljivač vlasnik do najviše deset soba odnosno 20 kreveta u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti 2 smještaj u kampu i ili kamp odmorištu organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik s ukupno najviše deset smještajnih jedinica odnosno za 30 gostiju istodobno u koje se ne ubrajaju djeca u dobi od 12 godina i 3 smještaja u objektu za robinzonski smještaj u kojem se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima kapacitet koji se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti ali do najviše deset smještajnih jedinica odnosno gostiju istodobno u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti Člankom 31 st 1 cit Zakona propisano je da za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu objekti iz čl 30 st 3 toga Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju Člankom 31 st 2 cit Zakona propisano je da nadležni ured na zahtjev iznajmljivača rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju za objekte iz čl 30 st 3 ovoga Zakona Člankom 34 st 1 cit Zakona propisano je ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja