RRiF-ova trgovina

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Priručnik za uvođenje eura kolovoz, 2022. Novo - izašlo iz tiska! Priručnik koji obrađuje pravne, financijske, porezne i računovodstvene aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene kune eurom je u prodaji. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: Priručnik za uvođenje eura 126,00 KN
16,72 EUR
 
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata srpanj, 2022. Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač. i drugi... Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva, a sadrži i stvarno kazalo radi lakšeg snalaženja. Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata 105,00 KN
13,94 EUR
 
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje Zagreb, travanj 2022. U prodaji je II. ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i/ili pružanjem ugostiteljskih usluga na svojim OPG-ovima. Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje 273,00 KN
36,23 EUR
 
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst prosinac, 2021. Krajem 2021. izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1.I.2022. Priručnik sadrži pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima i kazalo pojmova, radi lakšeg pronalaženja opsežne zakonske građe. Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst 105,00 KN
13,94 EUR
 
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXV. nakl. Zagreb, travanj 2021. U prodaji je XII. izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja (travanj 2021) u kompletu s XXV. nakladom RRIF-ovog računskog plana, izdanom u veljači 2021. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.  + RRiF-ov računski plan, XXV. nakl. 630,00 KN
83,62 EUR
 
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. Zagreb, travanj 2021. U prodaji je XII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika "Računovodstvo poduzetnika" s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF-ov računski plan za poduzetnike. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. 598,50 KN
79,43 EUR
 
RRiF-ov računski plan za poduzetnike Zagreb, veljača 2021.

Zakonske promjene u porezima i u računovodstvenim standardima koje su nastale do početka 2021. godine razlogom su objave ovoga jubilarnog XXV. izdanja RRiF-ova računskog plana za poduzetnike.

Naslovnica knjige: RRiF-ov računski plan za poduzetnike 73,50 KN
9,76 EUR
 
Računovodstvo poduzetnika+RRIF-ov računski plan+Hrvatski računovodstveni sustav Nabavite komplet od tri naše knjige iz računovodstvene biblioteke po povoljnijoj cijeni. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika+RRIF-ov računski plan+Hrvatski računovodstveni sustav Trenutno
nedostupno
 
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu studeni, 2020. Iz tiska je izašla knjiga u kojoj je sustavno objašnjena primjena propisa u praksi o kojima treba voditi računa prilikom izaslanja radnika na rad u druge države, kao i kada je riječ o radnicima upućenim na rad iz drugih država u Hrvatsku. Naslovnica knjige: Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu 252,00 KN
33,45 EUR
 
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja Zagreb, svibanj 2020. U knjizi su dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja (HSFI), te tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRIC). Primamo narudžbe. Naslovnica knjige: Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja Trenutno
nedostupno
 
Zakon o parničnom postupku rujan, 2019. Iz tiska je izišao "Zakon o parničnom postupku" - urednički pročišćeni tekst, rujan 2019. Ovo izdanje sadrži, uz pročišćeni tekst Zakona i širi prikaz svih bitnih instituta koje donose novele ZPP-a iz 2019.,kao i stvarno kazalo svih relevantnih pojmova/instituta, uključujući i one novounesene. Naslovnica knjige: Zakon o parničnom postupku 84,00 KN
11,15 EUR
 
Production controlling in the Digital Age veljača, 2019. U prodaji je knjiga "Production controlling in the Digital Age" u izdanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, autora: Neda Vitezić i Uwe Leberfromm koja na sažet način, kroz suvremene metode, izračune i primjere obrađuje kontroling u proizvodnji ukazujući na važnost mjerenja i analize postupaka. Knjiga je na engleskom jeziku i može se naručiti. Naslovnica knjige: Production controlling in the Digital Age 157,50 KN
20,90 EUR
 
Zakon o trgovačkim društvima - urednički pročišćeni tekst srpanj, 2019. Pravnu biblioteku RRIF-a upotpunili smo novim izdanjem "Zakona o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst", srpanj 2019., koja, uz pročišćeni tekst Zakona, sadrži i Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu. Svi pretplatnici časopisa Pravo i porezi primit će knjigu uz PIP br.7-8/19, a svi ostali mogu je naručiti. Naslovnica knjige: Zakon o trgovačkim društvima - urednički pročišćeni tekst 126,00 KN
16,72 EUR
 
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada veljača, 2019. Autor: Skupina autora Objavili smo knjigu "Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada", III. izdanje u kojoj je obrađena sva problematika vezana na utvrđivanje prava na nadoknadu troška, obračun i isplatu troškova službenog puta s primjerima i odgovorima na sva pravna, porezna i knjigovodstvena pitanja u ovom području. Naslovnica knjige: Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada 294,00 KN
39,02 EUR
 
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU siječanj 2019. Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN i drugi... Iz tiska je izišao komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu s objašnjenjima za primjenu i poveznicama s drugim zakonima. U knjizi je dano i 52 primjera raznih pravnih akata (odluka, pravlilnika...), te kazalo pojmova, kao i naputci u vezi računovodstva komunalnih društava. Naslovnica knjige: ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU 252,00 KN
33,45 EUR
 
Zbirka propisa iz cestovnog prometa Zagreb, srpanj 2018. Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove (redakcijski pročišćene) kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, kako bi se sudionici u cestovnom prometu lakše snašli u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji. Naslovnica knjige: Zbirka propisa iz cestovnog prometa 125,00 KN
16,59 EUR
 
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi VIII. naklada 2018. Iz tiska je u lipnju 2018. izašlo VIII. dopunjeno izdanje našeg najvećeg i najkompletnijeg priručnika za praktičnu primjenu PDV-a. Kroz tekstove i primjere na praktičan se način objašnjava primjena PDV-a u Hrvatskoj, kao i u odnosima stjecanja i isporuka iz/u članice EU-a, odnosno kod uvoza i izvoza u treće zemlje. Priručnik je opsega 1.580 stranica, tvrdog uveza. Cijena knjige je snižena na 525,00 kn Naslovnica knjige: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi 525,00 KN
69,68 EUR
 
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici Zagreb, rujan 2017. Iz tiska je izašla knjiga OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici (urednički pročišćeni tekstovi) koja sadrži relevantan normativni okvir instituta ovrhe na novčanim sredstvima, prema najnovijim propisima Naslovnica knjige: OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici 84,00 KN
11,15 EUR
 
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Primamo narudžbe! Naslovnica knjige: Članovi društva, članovi uprave i prokuristi 378,00 KN
50,17 EUR
 
Računovodstvo neprofitnih organizacija Zagreb, lipanj 2017. U knjizi su obrađena sva važna pitanja u području računovodstva neprofitnih organizacija, te je dan niz predložaka raznih akata i ugovora kao i temeljni pravni okvir rada neprofitnih organizacija. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija 588,00 KN
78,04 EUR
 
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila studeni 2015. Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur. i drugi... Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj. Knjiga čini komplet s našom knjigom Nomotehnika: izrada općih akata izašlom u ožujku 2015., kao njezin nastavak kroz komentare i preporuke u objašnjavanju pravila i tehnika strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Komplet ovih dviju knjiga također se može naručiti po ukupnoj cijeni od 231,00 kn Naslovnica knjige: Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 98,70 KN
13,10 EUR
 
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila Zagreb, ožujak i studeni 2015. Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize, te se daju komentari i preporuke u vezi primjene pravila i tehnike strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Naslovnica knjige: Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 231,00 KN
30,66 EUR
 
Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) Zagreb, studeni 2015. Knjiga Zakon o trgovačkim društvima (Urednički pročišćeni tekst) koja, osim samog pročišćenog teksta Zakona sadrži i Prolog za izmjene i dopune ZTD-a, sadržaj, te kazalo pojmova. Naslovnica knjige: Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) 126,00 KN
16,72 EUR
 
Nomotehnika ožujak 2015. Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA: Izrada općih akata, kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize. Naslovnica knjige: Nomotehnika 189,00 KN
25,08 EUR
 
Analiza poslovne uspješnosti svibanj 2014. Nova knjiga prof.dr. Vinka Belaka nastavak je, a u nekim poglavljima i zamjena, za knjigu "Menadžersko računovodstvo" iz 1995. U knjizi su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu. Naslovnica knjige: Analiza poslovne uspješnosti Trenutno
nedostupno
231,00 KN
30,66 EUR