Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - sedme izmjene i dopune

Datum: 11.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 29/2024

Ovim izmjenama Kolektivnog ugovora promijenjene su osnovne plaće u djelatnosti graditeljstva. Najniža osnovna plaća za puno radno vrijeme i puni mjesec rada je 850,00 €, a najviša je 2.000,00 €. Detaljnije o novostima koje donose ove izmjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo može se pročitati u časopisu RRiF br. 4/24. u rubrici Radno i socijalno pravo.

Ovaj Kolektivni ugovor može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise