Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.)

Datum: 22.02.2023, Srijeda
NN br. 21/2023

Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuju se na Pomorce državljane Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, koji plove na brodovima u međunarodnoj plovidbi upisanim u hrvatski ili neki drugi upisnik brodova, a koji su navedeni u Listi Brodova Posebnog dodatka ovog Kolektivnog ugovora.

Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine i vrijedi do 31. prosinca 2024. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise