Kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2023. – 2024.)

Datum: 22.02.2023, Srijeda
NN br. 21/2023

Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuju se na pomorce državljane trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice EGP–a ili Švicarske Konfederacije, a koji plove na brodovima u međunarodnoj plovidbi upisanim u hrvatski upisnik brodova.

Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine i vrijedi do 31. prosinca 2024. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise