Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila
Tiskano izdanje
13,10
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   studeni 2015.
Autori:   Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Autori::  
Broj stranica:   112
Jezik:   hrvatski
Predgovor  

Donošenjem Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor po prvi se put u Republici Hrvatskoj pokušalo formalno odrediti odgovarajuće metodološke i nomotehničke standarde za izradu svih vrsta propisa. Unatoč ozbiljnim nedostatcima iz tog akta, on predstavlja pravnu zbilju i barem okvirnu smjernicu za svaku buduću normativnu aktivnost. Kao takav, spomenuti će se akt morati u određenoj mjeri primjenjivati. Međutim, kako on sadržava neke očigledne pogreške i na mnogim mjestima odstupa od nomotehničkih tradicija, načela, standarda i pravila koja su propisana u većini relevatnih usporednih pravnih poredaka, ni u kojemu slučaju njegova stroga primjena ne bi mogla postići željeni rezultat – pridonijeti kvaliteti i primjenjivosti svih vrsta propisa. Zbog takve se situacije ovim komentarom pokušalo čitatelju prikazati i pojasniti odredbe Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor te pružiti smjernice i preporuke za njihovu primjenu.

Istodobno se ovim tekstom čitatelju želi skrenuti pozornost na one dijelove Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor koji su neprimjenjivi ili bi njihova primjena mogla neposredno pridonijeti pojavi znatnih metodološko-nomotehničkih anomalija.

Napokon, ovim se priručnikom daje ovlaštenom donositelju propisa, predlagatelju, pravnom redaktoru i drugima potpuna informacija o naravi Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, ali i o njihovim pozitivnim te problematičnim aspektima. Imajući u vidu i tvrdnje iz ovoga priručnika, spomenute će osobe zasigurno moći informirano procijeniti i odmjeriti kako pristupiti normativnoj djelatnosti.