Komentar Zakona o trgovačkim društvima

Naslovnica knjige: Komentar Zakona o trgovačkim društvima
Tiskano izdanje
83,62
E-izdanje
63,00
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, listopad 2008., IV. izmijenjena i dopunjena naklada
Autori:   Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Vesna BULJAN, dipl. iur.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Broj stranica:   1660
O knjizi  

"Komentar zakona o trgovačkim društvima", IV. izmijenjena i dopunjena naklada, autora: Gorenc, Ćesić, Buljan i Brkanić, a u skladu s posljednjim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 1. travnja 2008.

Knjiga sadrži pročišćeni tekst Zakona i objašnjenja za primjenu – komentar svakog članka, a na kraju knjige daju se primjeri raznih akata te kazalo pojmova. Ova naklada značajnije je dopunjena u odnosu na prethodnu, a novi autori unijeli su u svoje tekstove niz praktičnih rješenja. Uz to je dodana i aktualna sudska praksa. Ovaj komentar u svoje prethodne tri naklade doživio je visoke ocjene stručnjaka i praktičara. To potvrđuju vrlo visoke naklade koje su rasprodane.

Kupci komentara Zakona o trgovačkim društvima dobivaju i Zakon o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst iz srpnja 2019.

Opseg priručnika je 1660 stranica, tvrdi uvez.