Kontroling

Naslovnica knjige: Kontroling
Tiskano izdanje
52,96
Biblioteka:   Ekonomska biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, kolovoz 2008., 9. prerađena i aktualizirana naklada
Autor:   Prof. dr. sc. Klaus Ziegenbein
Broj stranica:   612
Predgovor  
Kontroling poduzeća je disciplina poslovne ekonomije a osobe koje se time u praksi bave su kontroleri. Povremeno se kontroleri s poštovanjem nazivaju i “starim liscima”, koji su vješti u rukovanju brojkama, kao i umjetnicima brojaka, pri čemu se poštovanje iskazuje prema onima koji iz često teško preglednih skupova podataka i znanja mogu brzo i stručno izdvojiti, kategorizirati, komprimirati, interpretirati i staviti na raspolaganje brojke (posebice ekonomske pokazatelje) u svrhu internog upravljanja i sve više vanjskog (financijskog) izvješćivanja.
 
Onoga tko ima namjeru postati kontrolerom u praksi očekuje široki spektar zadaća, sadržaja, problema i aktivnosti, za čije svladavanje postoje mnogi postupci, metode i modeli – a koje je međusobno moguće i kombinirati. Kako bismo došli do stručnog znanja koje će u praksi biti primjenjivo, uz oprobane putokaze i vodiče (peljare) nadalje su nam potrebni: znatiželja za zanimljivom materijom pred kojom je budućnost, spremnost za bavljenje zahtjevnim temama kao i izdržljivost, kako ne bismo odustali kada nam postane teško.
 
Onoga tko već radi kao kontroler vjerojatno će zanimati i podatci o tome – osim aktualnih izmjena i izmjena profesionalnog okruženja koje se mogu ubuduće očekivati – kako druga poduzeća kreiraju svoj kontroling. Dubinski uvid u kontroling koji obavlja neko poduzeće zainteresirani promatrač može dobiti primjerice sustavnom analizom odgovarajućih oglasa za zapošljavanje. Obrat u smjeru mreže timova koji se pritom može utvrditi moguće je objasniti svjetskom podjelom rada (globalizacijom), internacionalizacijom poslova, kretanjem kapitala, sve jače financijski usmjerenim računovodstvom kao i individualizacijom rješenja za klijente. Zato što to nije jednako bitno za sva poduzeća, kontroleri se moraju iz perspektive uprave općenito i kritički pozabaviti sa svakim mainstreamom1 posebno. Osim toga, oni se trebaju jednako tako, ovisno o situaciji, baviti specifičnim čimbenicima uspješnosti poslovanja, rizika i kulture, generatorima vrijednosti kao i za pojedino poduzeće korisnim iznimkama, asimetrijama i mješovitim oblicima (hibridima) različitih vrsta.
 
Ova se knjiga obraća objema skupinama kontrolera, tj. želi biti peljar kako kao vodič pri studiranju i pripremi ispita tako i kao poticaj te potpora pri usavršavanju. Aktualizirane su sve bitne zadaće, gledišta, pozadine, povezanosti i ovisnosti (isprepletenosti) kao i tehnike rješavanja i izvješćivanja koje su relevantne za kontroling. Osim toga, iscrpno su obrazloženi pojmovi koji služe razumijevanju te su potrebni za komunikaciju. Iako to nije moguće bez teoretskih osnova, objašnjenja su ipak usmjerena na praktične situacije i njihove brojčane prikaze.
 
Trier, ljeto 2007. Klaus Ziegenbein
Sadržaj:
A. Osnove 21
1. Poduzeće kao sustav 21
2. Pojam i zadaće kontrolinga 23
3. Okruženje kontrolinga 28
4. Planska funkcija kontrolinga 81
5. Kontrolna funkcija kontrolinga 156
6. Informativna funkcija kontrolinga 163
7. Koordinacijska funkcija kontrolinga 188
8. Kontroling s institucionalnog motrišta 191
B. Strategijsko planiranje 211
1. Horizont planiranja 211
2. Strategijski objekti uspješnosti 212
3. Strategijski čimbenici uspješnosti poslovanja 219
4. Povezani učinci (sinergija) 231
5. Efekti krivulje iskustva 246
6. Strategijsko upravljanje troškovima 253
7. Investicijski kontroling 264
8. Preuzimanje poduzeća 285
9. Elementi poslovne strategije 295
10. Povezanosti strategijskih planskih veličina 388
11. Krizni menadžment 395
C. Rano upozorenje 411
1. Kreiranje ranog upozorenja 412
2. Reakcije na rane informacije 422
3. Prepoznavanje obrazaca 423
D. Proračun troškova (budžetiranje) 429
1. Tradicionalni proračun troškova 429
2. Proračun s nultom osnovicom 477
3. Kritičko vrednovanje 485
E. Kontrola proračuna 493
1. Utvrđivanje odstupanja 493
2. Analiza odstupanja 493
3. Naknadno upravljanje 504
F. Sustav internog izvješćivanja 509
1. Struktura 510
2. Svrha izvješća 510
3. Sadržaj izvješća 512
4. Kreiranje izvješća 516
5. Predstavljanje izvješća 525