Korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa

Datum: 31.01.2024, Srijeda
Klasa: 410-01/24-01/138
Davatelj: Porezna uprava

Povodom upita računovođa vezanog za korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa kada radnik izjavu o visini bruto plaće kod svih poslodavaca ne dostavi svim poslodavcima već pojedinom, odgovaramo u nastavku.

Člankom 21.a stavkom 6. Zakona o doprinosima („Narodne novine“, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18., 33/23. i 114/23.) propisano je da ako se za osiguranika tijekom mjeseca uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa, radi korištenja umanjenja iz stavka 1. ili 2. istog članka osiguranik mora dati izjavu iz stavka 5. točke 1. istog članka svim poslodavcima. Ako osiguranik ne dostavi izjave svim poslodavcima, ne može koristiti umanjenje iz stavka 1. ili 2. istog članka.

Nadalje, Pravilnikom o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23., 56/23. i 143/23.) uređeno je izvješćivanje o utvrđenoj obvezi doprinosa primjenom umanjenja mjesečne osnovice na Obrascu JOPPD na način da se na stranici B Obrasca JOPPD u polje 7.2. upisuje oznaka načina korištenja umanjenja, a u polje 12.9. iznos umanjenja. Oznake u polju 7.2. mogu biti sljedeće:

0 – ako stjecatelj nema pravo na umanjenje

1 – ako stjecatelj ima jednog poslodavca

2 – ako se za stjecatelja koriste podaci Porezne uprave o iznosu umanjenja mjesečne osnovice

3 – ako stjecatelj ima više poslodavaca i dostavlja izjavu o iznosima mjesečnih bruto plaća.

Slijedom navedenog, ako radnik uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa u mjesecu za koji se radi obračun plaće te izjavu o visini bruto plaće kod svih poslodavaca ne dostavi svim poslodavcima već pojedinom, onaj poslodavac koji je zaprimio izjavu, postupajući u dobroj vjeri, utvrđuje iznos umanjenja mjesečne osnovice na temelju izjave i u polje 7.2. Obrasca JOPPD stavlja oznaku 3. Međutim, onaj poslodavac koji nije zaprimio izjavu radnika, također postupajući u dobroj vjeri, ne utvrđuje iznos umanjenja i u polje 7.2. Obrasca JOPPD stavlja oznaku 0.

Povratak na mišljenja