Kreditni rizik

Tiskano izdanje
336,00 kn
E-izdanje
201,60 kn

Sadržaj

Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, travanj 2013.
Autori:   Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
mr.sc. Ivana Jolić
Broj stranica:   288
Jezik:   hrvatski
Predgovor  
1. Globalna kriza i stabilnost financijskog sustava 1
1.1. Preobrazba tradicionalnog bankarst va 2
1.2. Obilježja i faze kreditne krize 23
1.3. Doprinos pojedinih čimbenika eskalaciji krize 31
1.4. Procikličnost kreditne aktivnosti banaka 37
2. Mjerenje i vrednovanje kreditnog rizika u okviru basela II 53
2.1. Pojmovno određenje i obuhvat kreditnog rizika 53
2.2. Proces upravljanja kreditnim rizikom 57
2.3. Regulacijski okvir 61
2.4. Pojedinačni kreditni rizik 78
2.5. Odobrenje HNB-a 102
2.6. Kategorije izloženosti 104
2.7. Opseg uporabe i postupno uvođenje IRB pristupa 108
2.8. Kritički osvrt i potencijalne alternative irb pristupu 110
3. Interni rejting-sustavi 113
3.1 Definicija i podjela internih rejting-sustava 113
3.2. Vrste internih rejting-sustava 118
3.3. Razvoj rejting sustava na primjeru statističkog modela 170
3.4. Kvantifikacija PD-ja 178
3.5. Rejting-sustavi u praksi 187
4. Validacija internih rejting-sustava 200
4.1. Osnovni principi validacije 201
4.2. Kvalitativna validacija 203
4.3. Kvantitativna validacija 206
5. Kapitalni zahtjev za kreditni rizik prema IRB pristupu 220
5.1. IRB funkcija 220
5.2. Izračun kapitalnog zahtjeva 227
5.3. Izračun i status očekivanoga gubitka 232
5.4. Učinak primjene IRB pristupa na kapitalni zahtjev 234
6. Basel III i kreditni rizik 240
6.1. Tri desetljeća bazelskih standarda 240
6.2. Slabosti basela II 242
6.3. Sadržaj, najvažniji ciljevi i mjere basela III 245
Popis oznaka i kratica 269
Popis grafikona 271
Popis slika 272
Popis tablica 275
Literatura 277