Kumulacija dodataka na osnovnu plaću


Predmet: Nižestupanjski su sudovi u pravu kada smatraju da tužiteljici pripada utužena glavnica s osnove neisplaćenih dodataka za otežane uvjete rada i za iznimnu odgovornost za život i zdravlje pacijenata i za odrađene sate prekovremenog rada.

Broj presude: Rev 3404/2019-2, od 18. prosinca 2019., od 15.06.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U podnesenoj reviziji tuženik postavlja sljedeća pravna pitanja 1 Je li takva kumulacija različitih vrsta dodataka na osnovnu plaću uvećanje plaće za prekovremeni rad kao jedna vrsta dodatka na osnovnu plaću uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada kao druga vrsta dodatka na osnovnu plaću i dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi kao treća vrsta dodatka na osnovnu plaću dopuštena ukoliko dopuštenost takve kumulacije navedenih dodataka izrijekom nije niti dopuštena niti isključena nijednim propisom koji se primjenjuje na radni odnos zaposlenika u RH 2 Ima li zdravstveni radnik pravo na isplatu uvećanja plaće s osnova posebnih uvjeta rada kao jedne vrste dodatka na osnovnu plaću i dodatka za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi kao druge vrste dodatka na osnovnu plaću na sate odrađene u prekovremenom radu na koje mu je već obračunato uvećanje plaće s osnova prekovremenog rada kao treće vrste dodatka na osnovnu plaću ako mu to pravo nije izrijekom zajamčeno 3 Predstavlja li kolektivni ugovor ugovor obveznog prava kojime su stranke u svojim pravima i obvezama ograničene isključivo izrijekom ugovorenim pravima i obvezama uz uvažavanje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu