RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis)   Naslovnica   Tiskano izdanje   E-izdanje
Zbirka propisa iz cestovnog prometa Zagreb, srpanj 2018. Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove (redakcijski pročišćene) kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, kako bi se sudionici u cestovnom prometu lakše snašli u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji.     125,00 kn    
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi VIII. naklada 2018. Iz tiska je izašlo VIII. dopunjeno izdanje našeg najvećeg i najkompletnijeg priručnika za praktičnu primjenu PDV-a. Kroz tekstove i primjere na praktičan se način objašnjava primjena PDV-a u Hrvatskoj, kao i u odnosima stjecanja i isporuka iz/u članice EU-a, odnosno kod uvoza i izvoza u treće zemlje. Priručnik je opsega 1.580 stranica, tvrdog uveza. Primamo narudžbe!     630,00 kn   687,50 kn
Financijski menadžment X. nepromijenjeno izdanje 2018. Knjiga Financijski menadžment koristi se kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima.     257,25 kn   225,00 kn
RRIF-ov računski plan za poduzetnike + CD Zagreb, veljača 2018. Iz tiska je izašlo XXII. izdanje RRIF-ovog računskog plana za poduzetnike. Ono obuhvaća dopune i razradu analitičkih računa koji su proizišli iz zahtjeva poreznih propisa. Ovdje možete naručiti primjerak s CD-om na kojem je računski plan u pet formata: csv, HTML, xls, doc, xml, ods     84,00 kn    
Računovodstvo poduzetnika, XI. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXII. nakl.2018. Zagreb, veljača 2018. Iz tiska je izašlo novo, XI. izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika - najkompletnijeg računovodstvenog priručnika u nas i za nekoliko dana izlazi XXII. naklada RRIF-ovog računskog plana. Naručite komplet knjiga po povoljnijoj cijeni!     630,00 kn    
RRIF-ov računski plan za poduzetnike Zagreb, veljača 2018. Iz tiska je izašlo XXII. izdanje RRIF-ovog računskog plana za poduzetnike. Ono obuhvaća dopune i razradu analitičkih računa koji su proizišli iz zahtjeva poreznih propisa. Naručite svoj primjerak odmah!     73,50 kn   75,00 kn
Lažiranje financijskih izvještaja, prijevare i računovodstvena forenzika Zagreb, studeni 2017. Objavljena je nova knjiga autora Prof.dr.sc. Vinka Belaka u kojoj se obrađuje 60 slučajeva iz prakse i detaljno opisuju metode detekcije prijevara i računovodstvenih manipulacija. Knjiga je namijenjena računovodstvenim forenzičarima, računovodstvenim stručnjacima, revizorima, analitičarima i širokoj publici.     399,00 kn    
Računovodstvo poduzetnika Zagreb, veljača 2018. Iz tiska je izašao veliki RRiF-ov računovodstveni priručnik, ažuriran i usklađen sa zadnjim promjenama u poreznom i računovodstvenom sustavu. Naručite svoj primjerak u tiskanom ili obliku e-knjige!     588,00 kn   625,00 kn
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici Zagreb, rujan 2017. Iz tiska je izašla knjiga OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici (urednički pročišćeni tekstovi) koja sadrži relevantan normativni okvir instituta ovrhe na novčanim sredstvima, prema najnovijim propisima     84,00 kn   75,00 kn
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Primamo narudžbe!     378,00 kn   350,00 kn
Računovodstvo neprofitnih organizacija Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišlo novo izdanje, usklađeno sa svim aktualnim promjenama. U knjizi su obrađena sva važna pitanja u ovom području, te je dan niz predložaka raznih akata i ugovora kao i temeljni pravni okvir rada neprofitnih organizacija. Primamo vaše narudžbe.     588,00 kn   525,00 kn
Hrvatski računovodstveni sustav Zagreb, veljača 2016. U knjizi su objavljeni izmijenjeni i dopunjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) u pročišćenoj verziji, važeći Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) - pročišćena verzija, uz to se daje i pročišćeni tekst novog Zakona o računovodstvu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016., te kratki komentar tog zakona.     294,00 kn   300,00 kn
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila studeni 2015. Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur. i drugi... Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj. Knjiga čini komplet s našom knjigom Nomotehnika: izrada općih akata izašlom u ožujku 2015., kao njezin nastavak kroz komentare i preporuke u objašnjavanju pravila i tehnika strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Komplet ovih dviju knjiga također se može naručiti po ukupnoj cijeni od 231,00 kn     98,70 kn   87,50 kn
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila Zagreb, ožujak i studeni 2015. Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize, te se daju komentari i preporuke u vezi primjene pravila i tehnike strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata.     231,00 kn    
Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) Zagreb, studeni 2015. Knjiga Zakon o trgovačkim društvima (Urednički pročišćeni tekst) koja, osim samog pročišćenog teksta Zakona sadrži i Prolog za izmjene i dopune ZTD-a, sadržaj, te kazalo pojmova.     126,00 kn    
Financijski menadžment IX. izdanje, 2015. Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ i drugi... Pred Vama je deveto izdanje knjige Financijski menadžment. Knjiga se koristi kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Te pohvale i p     Trenutno
nedostupno
  225,00 kn
Propisi iz stvarnog prava Zagreb, travanj 2015. Priručnik obuhvaća redakcijske pročišćene tekstove propisa iz područja vlasništva, vlasničkih odnosa , te stvarno kazalo.     105,00 kn    
Radni odnosi - primjena Zakona o radu, ožujak 2015. i - dodatak Nove evidencije u području rada i obračuna plaće (srpanj 2015) Zagreb, ožujak 2015. Ovaj priručnik omogućit će vam lakše snalaženje i primjenu novog Zakona o radu u praksi, donoseći vam pritom na jednom mjestu, na pregledan način, niz upotrebljivih obrazaca, odluka i ugovora iz ovog područja, kao i sve povezane zakonske i podzakonske akte (pravilnike, uredbe, kolektivne ugovore i sl.). Svakom kupcu ove knjige pripada i dodatak iz srpnja 2015. „Nove evidencije u području rada i obračuna plaća“ s obzirom na to jer su ovi propisi doneseni poslije izlaska     Trenutno
nedostupno
  400,00 kn
Nomotehnika ožujak 2015. Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA: Izrada općih akata, kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize.     189,00 kn   175,00 kn
Menadžment u teoriji i praksi listopad 2014. Knjiga "Menadžment u teoriji i praksi" opisuje funkcije menadžmenta a posebno funkciju vodstva s različitih aspekata i na realan način uzimajući u obzir probleme koji se pojavljuju u praksi.     252,00 kn    
Analiza poslovne uspješnosti svibanj 2014. Nova knjiga prof.dr. Vinka Belaka nastavak je, a u nekim poglavljima i zamjena, za knjigu "Menadžersko računovodstvo" iz 1995. U knjizi su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu.     Trenutno
nedostupno
  275,00 kn
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća (posebni dio) Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER     105,00 kn    
Kreditni rizik Zagreb, travanj 2013. Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ i drugi... Predstavljamo novu knjigu u našoj nakladi u kojoj se opisuje najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski subjekti u svom poslovanju. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, od kojih je šesto u cijelosti posvećeno prikazu Basela III s posebnim osvrtom na kreditni rizik. Knjiga je namijenjena prvenstveno poslovnim bankarima, predavačima na studijima visokih i sveučilišnih kolegija iz bankarstva i poslovnih financije, te praktičarima i studentima.     336,00 kn   240,00 kn
Blagajničko poslovanje i fiskalizacija Zagreb, veljača 2013. Izdali smo priručnik u kojem se obrađuju sva pitanja koja su uređena propisima o fiskalizaciji te drugim propisima koji se odnose na poslovanje s gotovinom, daju se primjeri akata, računa, isprava i druga objašnjenja koja su od pomoći za primjenu više propisa iz ovog financijskog i poreznog područja.     Trenutno
nedostupno
  125,00 kn
Osnove suvremenog računovodstva studeni, 2012. Izašla je nova knjiga u nakladi "Belak excellens" koja je namijenjena za prvi i drugi stupanj učenja računovodstva i knjigovodstva na fakultetima, visokim učilištima, veleučilištima i drugim praktičnim studijima. No, može dobro poslužiti i u profesionalnoj računovodstvenoj praksi jer su u njoj potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se najčešće pojavljuju u praksi, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća.     Trenutno
nedostupno
  187,50 kn
prva  prethodna 1 2 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)
RRiFov letak