RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj

pip - 4.2007, str. 3

Nadzorni odbor - način rada

pip - 4.2007, str. 12

Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima

pip - 4.2007, str. 16

Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju tzv. revizijskih ograničenja iz ZPP-a

pip - 4.2007, str. 28

Poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju - deeksproprijacija

pip - 4.2007, str. 33

Odlučivanje o vraćanju na rad i prestanku službe u istom rješenju – primjer iz prakse

pip - 4.2007, str. 37

Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga

pip - 4.2007, str. 42

Zlouporaba bolovanja i otkazivanje ugovora o radu tijekom bolovanja

pip - 4.2007, str. 44

Napori EU radi usklađenja sustava oporezivanja osobnih motornih vozila

pip - 4.2007, str. 51

Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu

pip - 4.2007, str. 64

Prikaz osnova za izradu zakona o općem upravnom postupku republike Hrvatske iz smjernica koje je usvojila vlada Republike Hrvatske (smjernice usvojene na sjedni

pip - 4.2007, str. 76

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2007, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina

pip - 4.2007, str. 81

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 4.2007, str. 82

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 4.2007, str. 86

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.2007, str. 88

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 4.2007, str. 89

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 4.2007, str. 93

Središnji državni ured za upravu

pip - 4.2007, str. 99

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

pip - 4.2007, str. 101

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva

pip - 4.2007, str. 102

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

pip - 4.2007, str. 105

Obvezno pravo

pip - 4.2007, str. 106

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2007, str. 108

Radno pravo

pip - 4.2007, str. 109

Parnični postupak

pip - 4.2007, str. 109

Ovršno pravo

pip - 4.2007, str. 111

Stečajno pravo

pip - 4.2007, str. 112

Prekršajno pravo

pip - 4.2007, str. 113

Upravno pravo

pip - 4.2007, str. 115

Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2007, str. 117

Trgovačko pravo

pip - 4.2007, str. 119

Obvezno pravo

pip - 4.2007, str. 119

Radno pravo

pip - 4.2007, str. 122

Odgovori na pitanja

pip - 4.2007, str. 123

Pregled novih propisa

pip - 4.2007, str. 127
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)