RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi Zakon o koncesijama

pip - 12.2008, str. 3

Korupcija nije samo pitanje novca (implikacije konkretnog primjera)

pip - 12.2008, str. 13

Novine u Zakonu o javnoj nabavi

pip - 12.2008, str. 16

Ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda prema novom Zakonu

pip - 12.2008, str. 27
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)