RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Kritički osvrt na zadužnicu

pip - 4.2010, str. 0

Počinjenje štete na poljoprivrednom zemljištu – isključivo (su)prozročenje štete

pip - 4.2010, str. 0

Sudska i izvansudska pravna zaštita kupaca, potrošača i korisnika usluga u Republici Hrvatskoj

pip - 4.2010, str. 0

Prikaz zakona o poticanju prodaje stanova

pip - 4.2010, str. 0

Etažno vlasništvo

pip - 4.2010, str. 0

Usklađenje nekih odredaba Općeg poreznog zakona i novog Zakona o općem upravnom postupku

pip - 4.2010, str. 0

Komore u Republici Hrvatskoj

pip - 4.2010, str. 1

Minimalni tehnički uvjeti prodajnih objekata i drugih oblika trgovine

pip - 4.2010, str. 0

Pravni položaj izvanbračne zajednice u RH

pip - 4.2010, str. 0

Pojam, ustroj i djelovanje kreditnih institucija u RH

pip - 4.2010, str. 0

Domaća sudska praksa

pip - 4.2010, str. 104

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2010, str. 116
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)