RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – veljača 2018. godine

pip - 3.2018, str. 5

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u novome Zakonu o poljoprivrednom zemljištu

pip - 3.2018, str. 9

Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu

pip - 3.2018, str. 17

Promjena nekih prava za državne službenike i namještenike

pip - 3.2018, str. 22

Obnova upravnog spora

pip - 3.2018, str. 27

Oblici mjesne samouprave

pip - 3.2018, str. 36

Priznavanje materijalnih prava iz radnog odnosa nakon prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca

pip - 3.2018, str. 43

Poslovno uvjetovani otkaz u praksi

pip - 3.2018, str. 48

Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (I.)

pip - 3.2018, str. 52

Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu

pip - 3.2018, str. 63

Naknada za rad menadžera

pip - 3.2018, str. 70

Stvarni statut na unutarnjem tržištu EU-a

pip - 3.2018, str. 80

Kumulacija zahtjeva za naknadom štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja – osvrt kroz sudsku praksu (II.)

pip - 3.2018, str. 91

Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (I.)

pip - 3.2018, str. 97

Zaštita tržišnog natjecanja

pip - 3.2018, str. 106

Too big to fail u okviru čl. 49. Ustava te zaštite tržišnog natjecanja

pip - 3.2018, str. 114

Konvalidacija formalnih ugovora

pip - 3.2018, str. 119

Nesavjesno liječenje kao kazneno djelo protiv zdravlja ljudi u sudskoj praksi

pip - 3.2018, str. 126

Jezik u pravu

pip - 3.2018, str. 131

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 3.2018, str. 132

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2018, str. 141

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 3.2018, str. 147

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 3.2018, str. 148

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 3.2018, str. 165

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 3.2018, str. 174
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)