RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – ožujak 2018. godine

pip - 4.2018, str. 5

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (prikaz)

pip - 4.2018, str. 9

Usklađivanje statuta jedinica sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 4.2018, str. 19

Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (I.)

pip - 4.2018, str. 23

Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

pip - 4.2018, str. 29

Bitne obveze poslodavca kod izvanrednog otkaza

pip - 4.2018, str. 33

Dopunski rad sezonskih radnika

pip - 4.2018, str. 42

Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (II.)

pip - 4.2018, str. 44

Materijalne i formalne odredbe društvenog ugovora

pip - 4.2018, str. 46

Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (II.)

pip - 4.2018, str. 49

Utjecaj presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Klauz protiv Hrvatske na tuzemne sudove

pip - 4.2018, str. 63

Jezik u pravu

pip - 4.2018, str. 68

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 4.2018, str. 69

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2018, str. 75

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 4.2018, str. 80

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2018, str. 89

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 4.2018, str. 96
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)