RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kreće mirovinska reforma

rrif - 11.2001, str. 5

Reforma platnog prometa

rrif - 11.2001, str. 12

Računovodstveni i porezni aspekt darovanja i sponzorstva

rrif - 11.2001, str. 14

Računovodstveno i porezno motrište manjkova i vrijednosnih usklađenja imovine u godišnjoj bilanci

rrif - 11.2001, str. 19

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika

rrif - 11.2001, str. 22

Skica računovodstvene obrade podataka o ulaganju u proizvodnju i o prihodovanju

rrif - 11.2001, str. 31

Računovodstvene isprave o troškovima u proizvodnji

rrif - 11.2001, str. 47

Odgovarajuće računovodstvene i druge informacije za odlučivanje (Studij primjera)

rrif - 11.2001, str. 54

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 11.2001, str. 61

Objedinjavanje računa za izvršenje naloga za plaćanje

rrif - 11.2001, str. 63

Izbor instrumenata osiguranja plaćanja i njihova naplata

rrif - 11.2001, str. 67

Poslovni portfolio u strateškom planiranju

rrif - 11.2001, str. 76

Novi program financiranja poduzetništva putem Hrvatske garancijske agencije

rrif - 11.2001, str. 85

Denominacija, zatezne kamate i izračun u DEM i kunama

rrif - 11.2001, str. 89

PDV na privremeni uvoz ili izvoz opreme i brodova u poslovima najma

rrif - 11.2001, str. 90

Oporezivanje dohotka inozemnih rezidenata prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

rrif - 11.2001, str. 94

RRiF-ovi porezni savjeti (Izbor pitanja i odgovora koji se najčešće traže)

rrif - 11.2001, str. 98

Poslovanje samostalnih športaša

rrif - 11.2001, str. 101

Radno vrijeme prodavaonica

rrif - 11.2001, str. 109

Ovlaštene banke i ugovorni mjenjači

rrif - 11.2001, str. 111

Novi pristupi istraživanju fenomena globalizacije

rrif - 11.2001, str. 115

Poduzeće u globalizaciji i hrvatsko poduzetništvo

rrif - 11.2001, str. 118

Porodni dopust i nadoknada plaće prema izmijenjenim propisima

rrif - 11.2001, str. 120

Privremene mjere u radnom sporu

rrif - 11.2001, str. 122

Načela i procesi u sustavu nagrađivanja

rrif - 11.2001, str. 125

Kako rješavati probleme i donositi odluke

rrif - 11.2001, str. 130

Kako je stvoren najveći trgovački lanac u SAD

rrif - 11.2001, str. 136

Kako segmenti elektroničkog poslovanja utječu na uspješnost tvrtke

rrif - 11.2001, str. 137

Novi propisi

rrif - 11.2001, str. 142

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2001, str. 145

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 11.2001, str. 150

Vijesti iz Europske unije

rrif - 11.2001, str. 151

Gospodarska statistika

rrif - 11.2001, str. 155

Poslovne obavijesti

rrif - 11.2001, str. 164

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2001, str. 182
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)