RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Hoćemo veće poreze

rrif - 7.2004, str. 5

Polugodišnja financijska izvješća poduzetnika u 2004.

rrif - 7.2004, str. 7

I. Utjecaji izmjene i dopune ZTD-a na polugodišnja financijska izvješća

rrif - 7.2004, str. 7

II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2004.

rrif - 7.2004, str. 12

Statistički izvještaj trgovačkih društava za I. - VI. 2004. (rok 20. VII. 2004.)

rrif - 7.2004, str. 34

Računovodstvo komisijske prodaje robe

rrif - 7.2004, str. 38

Računovodstveno praćenje podizanja nasada vinograda, proizvodnje grožđa i vina

rrif - 7.2004, str. 44

Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 7.2004, str. 47

Izobrazba revizora za revidiranje informacijske tehnologije

rrif - 7.2004, str. 55

Novosti iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 7.2004, str. 58

Isplativost ulaganja u upravljanje identitetom korisnika informacijskih sustava

rrif - 7.2004, str. 60

Ocjenjivanje i kategorizacija kupaca

rrif - 7.2004, str. 67

Mogućnost plaćanja gotovim novcem

rrif - 7.2004, str. 69

Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2004.

rrif - 7.2004, str. 74

Priređivanje igara na sreću

rrif - 7.2004, str. 78

Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu - uvjeti i porezni položaj

rrif - 7.2004, str. 83

Deklariranje proizvoda i isprave koje prate proizvod u prometu

rrif - 7.2004, str. 90

Minimalni tehnički uvjeti u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda

rrif - 7.2004, str. 94

Kategorizaciji prema kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hotela

rrif - 7.2004, str. 100

Najčešće pogreške i propusti u izvješćivanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

rrif - 7.2004, str. 102

Kodeks poslovanja za odnose hotelijera i putničkih agencija

rrif - 7.2004, str. 105

Dvojbe u dokapitalizaciji d.o.o.

rrif - 7.2004, str. 113

Mirovinsko osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj

rrif - 7.2004, str. 116

Radni sporovi - sudska praksa

rrif - 7.2004, str. 120

Pravilnik o zaštiti od požara za IV. kategoriju ugroženosti

rrif - 7.2004, str. 122

Vijesti iz udruga

rrif - 7.2004, str. 129

Novi propisi

rrif - 7.2004, str. 129

Poslovne obavijesti

rrif - 7.2004, str. 131

Objava rezultata poslovanja

rrif - 7.2004, str. 153

Zaduživanje proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 7.2004, str. 3

Korisnici proračuna upisuju se u registar

rrif - 7.2004, str. 15

Zaštita i čuvanje gradiva izvan arhiva

rrif - 7.2004, str. 20

Izvještaji o korištenju sredstava doznačenih za financiranje decentraliziranih funkcija

rrif - 7.2004, str. 22

Praktikum proračunskog računovodstva - Aktivirano jamstvo, namirenje popisnog manjka, otpis potraživanja i pretplata

rrif - 7.2004, str. 29

Propisi u pripremi

rrif - 7.2004, str. 32
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)