RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Što donose izmjene i dopune Zakona o PDV-u

rrif - 12.2013, str. 18

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

rrif - 12.2013, str. 21

Nove oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja nakon 1. siječnja 2014.

rrif - 12.2013, str. 23

Izmjene propisa koji uređuju oporezivanje dobitka

rrif - 12.2013, str. 26

Što donosi nova računovodstvena Direktiva EU 2013/34/EU

rrif - 12.2013, str. 29

Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

rrif - 12.2013, str. 34

Analiza potraživanja od kupaca

rrif - 12.2013, str. 47

Računovodstveni postupak s dodijeljenim dionicama i opcijskom kupnjom dionica

rrif - 12.2013, str. 55

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2013.

rrif - 12.2013, str. 63

Naplata općih prihoda i primljen novčani polog

rrif - 12.2013, str. 114

Obračun proizvodnje

rrif - 12.2013, str. 115

Prigodno darivanje radnika u 2013.

rrif - 12.2013, str. 118

Tko su obveznici PDV-a i tko se treba registrirati za potrebe PDV-a u 2014.

rrif - 12.2013, str. 126

Ispravak pretporeza za gospodarska dobra

rrif - 12.2013, str. 144

Graditeljske usluge – katalog za prijenos porezne obveze

rrif - 12.2013, str. 151

Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata

rrif - 12.2013, str. 158

Prekršajna i kaznena odgovornost za neplaćanje poreza i carine

rrif - 12.2013, str. 162

Revizija goodwilla

rrif - 12.2013, str. 165

Novosti o PDV-u i ulaganjima

rrif - 12.2013, str. 173

Financiranje bespovratnim sredstvima programa IPA – „PRAG 2013.“ (II. dio)

rrif - 12.2013, str. 175

Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima

rrif - 12.2013, str. 178

Usporedba Intrastatovih podataka i podataka iz PDV-obrazaca

rrif - 12.2013, str. 193

Ograničenja pri uvozu tekstila u EU

rrif - 12.2013, str. 197

Poslovno uvjetovani i izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 12.2013, str. 204

Ugovor o robno-trgovačkom kreditu

rrif - 12.2013, str. 207

Aktualna pitanja naziva (tvrtke) trgovačkog društva

rrif - 12.2013, str. 218

Obilježja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom

rrif - 12.2013, str. 224

Aktualnosti vezane uz knjigu odluka d.o.o.

rrif - 12.2013, str. 227

Novi propisi

rrif - 12.2013, str. 229

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 12.2013, str. 231

Vijesti iz udruge

rrif - 12.2013, str. 237

Stručne informacije

rrif - 12.2013, str. 241
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)