RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik - Panoptikum

rrif - 2.2013, str. 17

Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i novi Obrazac PD

rrif - 2.2013, str. 19

Isplate u gotovu novcu

rrif - 2.2013, str. 23

Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2012.

rrif - 2.2013, str. 35

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2012. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2013, str. 43

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2012.

rrif - 2.2013, str. 51

Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 2.2013, str. 59

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.

rrif - 2.2013, str. 65

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2012.

rrif - 2.2013, str. 78

Posebnosti obračuna proizvodnje

rrif - 2.2013, str. 85

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2012.

rrif - 2.2013, str. 90

Godišnje izvješće društva za 2012.

rrif - 2.2013, str. 98

Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu

rrif - 2.2013, str. 104

Fiskalizacija u poslovanju komunalnih društava

rrif - 2.2013, str. 122

Dani predujmovi kod proračunskih osoba

rrif - 2.2013, str. 127

Priznavanje nerecipročnih prihoda

rrif - 2.2013, str. 129

Prijeboj na temelju ugovornog odnosa s HZZO-om

rrif - 2.2013, str. 132

Plaća za rad u nepunom radnom vremenu

rrif - 2.2013, str. 134

Konačni obračun PDV-a za 2012. kod poduzetnika

rrif - 2.2013, str. 140

Prijava poreza na dohodak građana za 2012.

rrif - 2.2013, str. 162

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2012.

rrif - 2.2013, str. 181

Revizija povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka i rezervi kapitala

rrif - 2.2013, str. 191

Financijsko restrukturiranje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

rrif - 2.2013, str. 196

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 2.2013, str. 200

Reagiranja čitatelja

rrif - 2.2013, str. 207

Novi propisi

rrif - 2.2013, str. 209

Stručne informacije

rrif - 2.2013, str. 212
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)