RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Zakon i pravda - uvodnik urednika

rrif - 2.2015, str. 15

Nove kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i način plaćanja naknade

rrif - 2.2015, str. 19

Obveza PDV-a za porezne obveznike „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. godine

rrif - 2.2015, str. 24

Oporezivanje isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta od 1. siječnja 2015.

rrif - 2.2015, str. 42

Uvedena je još jedna mjera poticanja zapošljavanja (Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina)

rrif - 2.2015, str. 52

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2014. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2015, str. 55

Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 64

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 76

Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 86

Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 97

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 115

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 125

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 135

Godišnje izvješće za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 144

Nezapošljavanje osoba s invalidnošću i službeni put

rrif - 2.2015, str. 151

Službeni put i JOPPD kod neprofitnih organizacija

rrif - 2.2015, str. 153

Minimalna plaća za 2015. godinu

rrif - 2.2015, str. 157

Ovrha na plaći - novosti u 2015. godini

rrif - 2.2015, str. 160

Novi izgled JOPPD-a

rrif - 2.2015, str. 168

Prikazivanje putnih troškova u JOPPD-u u 2015. godini

rrif - 2.2015, str. 171

Konačni obračun PDV-a kod poduzetnika za 2014.

rrif - 2.2015, str. 178

Plaćanje članarine HGK u 2015.

rrif - 2.2015, str. 196

Prijava poreza na dohodak građana za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 197

Što je novo u oporezivanju dohotka u 2015. godini

rrif - 2.2015, str. 216

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2014. godinu

rrif - 2.2015, str. 220

Porez po tonaži za pomorske djelatnosti umjesto poreza na dobitak

rrif - 2.2015, str. 231

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 2.2015, str. 235

Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku i poziv u službene prostorije

rrif - 2.2015, str. 239

Financijske vijesti iz zemalja EU-a

rrif - 2.2015, str. 244

Od početka 2015. na snazi je nova stopa zatezne kamate između poduzetnika

rrif - 2.2015, str. 246

Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

rrif - 2.2015, str. 249

Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

rrif - 2.2015, str. 253

Zakon o komunalnom gospodarstvu – novosti

rrif - 2.2015, str. 258

Posebni oblici prodaje u trgovini

rrif - 2.2015, str. 259

Dječji doplatak za 2015. godinu

rrif - 2.2015, str. 267

Naknada štete i stranke kolektivnog ugovora

rrif - 2.2015, str. 276

Knjigovodstveni sažetak neprofitnog računovodstva

rrif - 2.2015, str. 279

Novi Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

rrif - 2.2015, str. 283

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2015, str. 286

Novi propisi

rrif - 2.2015, str. 294

Novosti iz RRiF Visoke škole

rrif - 2.2015, str. 301

Stručne informacije

rrif - 2.2015, str. 303
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)