RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 8.2017, str. 11

Troškovi reprezentacije u 2017. godini priznaju se u 50-postotnoj svoti

rrif - 8.2017, str. 15

Računovodstvo uzgoja peradi i proizvodnje jaja

rrif - 8.2017, str. 22

Računovodstvo ulaganja na tuđoj imovini

rrif - 8.2017, str. 26

Ulaganje u dionice i poslovne udjele raspoložive za prodaju

rrif - 8.2017, str. 30

Osnivanje ustanove i revolving kredit

rrif - 8.2017, str. 39

Depozit i revalorizacija

rrif - 8.2017, str. 43

Porezni položaj (ne)isplaćene otpremnine

rrif - 8.2017, str. 45

Utvrđivanje naknade plaće radnicima za vrijeme bolovanja i rodiljnog dopusta

rrif - 8.2017, str. 58

Obračun plaće dopunski zaposlenih radnika u sezoni

rrif - 8.2017, str. 70

Načini isplate primitaka fizičkim osobama

rrif - 8.2017, str. 76

Podnošenje zahtjeva za izdavanjem obvezujućeg mišljenja

rrif - 8.2017, str. 81

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Nizozemskoj

rrif - 8.2017, str. 87

Katalog tuzemnog prijenosa porezne obveze za građevinske usluge

rrif - 8.2017, str. 96

Obveze jedinica lokalne samouprave tijekom 2017. godine radi uvođenja poreza na nekretnine

rrif - 8.2017, str. 105

Nekretnina za dvojnu namjenu i odbitak PDV-a

rrif - 8.2017, str. 112

Nekretnine, postrojenja i oprema – postupak prije stavljanja u uporabu

rrif - 8.2017, str. 117

Nefinancijsko izvješćivanje, naplata potraživanja i porezno planiranje

rrif - 8.2017, str. 118

Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2017. godine

rrif - 8.2017, str. 120

Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak

rrif - 8.2017, str. 123

Uvjeti za proizvođače i pružatelje usluga koji obavljaju djelatnost trgovine

rrif - 8.2017, str. 132

Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu

rrif - 8.2017, str. 140

Dostava odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu

rrif - 8.2017, str. 150

Novosti u evidencijama radnog vremena mobilnih radnika

rrif - 8.2017, str. 155

Potraživanja u radnim sporovima za plaće i nadoknade

rrif - 8.2017, str. 159

Radni sporovi u konačnoj fazi postupka

rrif - 8.2017, str. 161

Posebnosti kod osnivanja d.o.o.-a s jednim članom

rrif - 8.2017, str. 164

Podobnost prostorija za donošenje skupštinskih odluka

rrif - 8.2017, str. 171

Nove Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru

rrif - 8.2017, str. 172

Promjene Zakona o državnim službenicima

rrif - 8.2017, str. 179

Institut objašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave

rrif - 8.2017, str. 185

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 8.2017, str. 193

Novi propisi

rrif - 8.2017, str. 200

Vijesti iz udruge

rrif - 8.2017, str. 212

Stručne informacije

rrif - 8.2017, str. 213
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)