RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 2.2019, str. 15

Novosti u ovrsi na plaći u 2019. godini

rrif - 2.2019, str. 18

Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 2.2019, str. 25

Novosti u vezi s neoporezivim primitcima u 2019. godini

rrif - 2.2019, str. 29

Oporezivanje „iznajmljivača“ prema novom Pravilniku u 2019. godini

rrif - 2.2019, str. 33

Knjigovodstvo događaja nastalih nakon izvještajnog razdoblja

rrif - 2.2019, str. 37

Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a

rrif - 2.2019, str. 43

Računovodstveni i porezni tretman goodwilla

rrif - 2.2019, str. 49

Računovodstvo društva u stečaju

rrif - 2.2019, str. 60

Prekršaji i druge kazne u vezi s financijskim izvještajima

rrif - 2.2019, str. 68

Ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 2.2019, str. 72

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu u neprofitnom računovodstvu

rrif - 2.2019, str. 74

Oročenje novca i nerecipročni prihodi

rrif - 2.2019, str. 81

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

rrif - 2.2019, str. 83

Porezno motrište vrijednosnih kupona

rrif - 2.2019, str. 91

Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 99

Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 110

Obračun poreza po tonaži broda za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 125

(Ne)oporezive stipendije i potpore

rrif - 2.2019, str. 131

Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora

rrif - 2.2019, str. 140

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2018. godinu

rrif - 2.2019, str. 143

Porezna transparentnost u EU-u

rrif - 2.2019, str. 154

Kamate od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 2.2019, str. 155

Provedbeni propisi u sustavu sprječavanja pranja novca

rrif - 2.2019, str. 159

Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika

rrif - 2.2019, str. 162

Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa

rrif - 2.2019, str. 173

Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu

rrif - 2.2019, str. 178

Novo postupanje s plastičnim vrećicama za nošenje

rrif - 2.2019, str. 185

Novi Zakon o tržištu rada

rrif - 2.2019, str. 186

Ustup potraživanja – cesija (II. dio)

rrif - 2.2019, str. 192

Pravno motrište spajanja d.o.o-a

rrif - 2.2019, str. 197

Novi Zakon o zakladama

rrif - 2.2019, str. 202

Praksa središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave

rrif - 2.2019, str. 207

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike

rrif - 2.2019, str. 213

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2019, str. 215

Novi propisi

rrif - 2.2019, str. 222

Stručne informacije

rrif - 2.2019, str. 232
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)