Kupnja osobnog automobila putem E-Baya

Datum: 07.01.2009, Srijeda
Klasa: 413-01/09-01/02
Davatelj: Carinska uprava

U vezi vašeg pitanja o mogućnosti kupnje vozila putem interneta tj E baya odgovaramo u nastavku Kupovina vozila na Internetu moguća je putem specijaliziranog posrednika E BAYA E BAY kao prodajni posrednik omogućuje prodavateljima da putem Internet stranica E BAYA nude svoje proizvode U slučaju da dođe do kupoprodaje vozila koje je ponuđeno na Internet stranicama E BAYA inozemni prodavatelj izdaje račun o kupnji ukoliko se radi o pravnoj osobi ili kupoprodajni ugovor ovjeren od nadležnog tijela ukoliko se radi o fizičkoj osobi Carinska služba u RH carinjenje robe vrši na temelju vjerodostojne dokumentacije koja se podnosi od strane uvoznika i uvida u stanje robe Osnovni dokument kojim se dokazuje da je carinska vrijednost uvezene robe njena stvarno plaćena ili plativa cijena članak 31 Carinskog zakona je račun o kupnji ili kupoprodajni ugovor ovjeren od nadležnog tijela Ukoliko prilikom carinjenja carinarnica sumnja u vjerodostojnost priložene dokumentacije odnosno ako ustanovi drugačije činjenično stanje od prikazanog carinarnica može zahtijevati dodatna pojašnjenja uključujući prilaganje dodatnih isprava ili podataka iz kojih je vidljivo da je deklarirana vrijednost ukupna svota stvarno plaćena ili plativa za uvezenu robu članak 44 Carinskog zakona i članak 89 Uredbe za provedbu CZ te ukoliko se dodatnom dokumentacijom ne ukloni sumnja carinska vrijednost će se utvrditi na temelju ostalih metoda utvrđivanja carinske vrijednosti Kupljeno vozilo mora se izvozno ocariniti u zemlji prodaje a da biste ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja