RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Kupoprodaja tuđe stvari

Predmet: Kupoprodaja tuđe stvari obvezuje ugovaratelje, ali kupac koji nije znao ili nije mogao znati da je stvar tuđa može, ako se zbog toga ne može ostvariti svrha ugovora, raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.

Broj presude: Rev -1370/09-2, od 28. travnja 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, za aktivnu legitimaciju tužitelja nije odlučno je li on vlasnik prodane stvari ili ne, već je bitno je li tužitelj prodavatelj ili ne. Prema odredbi čl. 460. Zakona o obveznim odnosima okolnost da je tužitelj eventualno prodao tuđu stvar ne čini ugovor o prodaji ništavnim, već daje pravo kupcu, koji nije znao ili nije mogao znati da je stvar tuđa, tražiti raskid ugovora, odnosno naknadu štete, a što tuženik u ovom predmetu nije tražio.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)