Webinar
Likvidacija, stečaj, prestanak poslovanja

9. studenoga 2021. u 10:00 sati webinar "Likvidacija, prestanak poslovanja bez provedbe likvidacije i stečaj d.o.o.-a"


Mjesto Vrijeme održavanja
web9. studenoga 2021. (utorak) u 10:00 sati

Od početka ove godine propisani su novi skraćeni rokovi za predaju prijave poreza na dobitak za društva u stečaju i u likvidaciji. Uz to, od prošle je godine propisana mogućnost prestanka poslovanja društva bez provedbe likvidacije. Zbog toga će se na ovom seminaru objasniti svi postupci i sve novosti vezane uz pravno, porezno i računovodstveno motrište stečaja, likvidacije i prestanka poslovanja društva bez provedbe likvidacije. S obzirom na trenutačne okolnosti zbog epidemije COVID-19, obrazložit će se problematika postupka stečajeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Predavač: Ante Vidović, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Pravno motrište likvidacije – prestanka društva
 • zakonski okvir likvidacije
 • donošenje odluke o likvidaciji
 • imenovanje likvidatora
 • obveze likvidatora u postupku likvidacije
 • Pravno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • zakonski okvir za postupak prestanka društva bez likvidacije
  • donošenje odluke o prestanku društva
  • prijava o prestanku društva
  • odgovornost članova društva nakon provedenog postupka
 • Pravno motrište stečaja
 • utvrđivanje stečajnih razloga – prezaduženost i insolventnost
 • pokretanje stečajnog postupka
 • predstečajna nagodba i stečajni plan
 • imenovanje stečajnog upravitelja i njegove obveze
 • okončanje stečaja
 • skraćeni stečajni postupak
 • Stečajevi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište likvidacije
 • financijsko izvještavanje u likvidaciji (do trenutka otvaranja likvidacijskog postupka, tijekom postupka likvidacije i nakon završetka postupka likvidacije)
 • porezno motrište likvidacije (sastavljanje prijave poreza na dobitak – obrazac PD, prijava PDV-a, oporezivanje prodaje i izuzimanja imovine u postupku likvidacije i sl.)
 • Računovodstveno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje financijskih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje poreznih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije

Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište stečaja
 • financijski izvještaji društva nad kojim je otvoren stečajni postupak (sastavljanje prokaznog popisa imovine i obveza, financijski izvještaji do trenutka otvaranja stečajnog postupka, tijekom stečajnog postupka i nakon završetka stečajnog postupka)
 • specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka
 • prijava tražbina vjerovnika
 • porezno motrište stečaja (sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD, prijava PDV-a, prodaja nekretnina i druge imovine društva)
 • stečajna masa

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 550,00 kn (440,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara je putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • putem prijavnice na našim mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljene, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te
  adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice
  za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
9. studenoga 2021. u 10:00 sati webinar "Likvidacija, prestanak poslovanja bez provedbe likvidacije i stečaj d.o.o.-a"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DNAV