Ljekarne na uslugu testiranja obračunavaju PDV

Datum: 22.11.2021, Ponedjeljak
Autor: I.P.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane djelatnosti propisano je u čl. 39. st. 1. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 138/20., dalje: Zakon o PDV-u). Navedenim je odredbama propisano da je PDV-a oslobođena bolnička i medicinska njega i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode.

Detaljnije je primjena oslobođenja uređena u čl. 50. – 52. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. – 1/21., dalje: Pravilnik o PDV-u). Prema čl. 50. st. 1. Pravilnika o PDV-u propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Navedenim uslugama, između ostalog, smatraju se usluge ustanova koje obavljaju javnozdravstvenu djelatnost koje su izravno povezane s liječenjem i zdravstvenom njegom kao što je provođenje higijensko-epidemiološko zdravstvene zaštite stanovništva.

U skladu s navedenim odredbama propisano je da se na usluge testiranja na COVID-19 primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a.

Međutim, navedeno oslobođenje primjenjuje se samo ako uslugu testiranja na COVID-19 obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode.

U vezi s tim postavlja se sljedeće pitanje: Mogu li i ljekarne primjenjivati navedeno oslobođenje?

Odgovor na to pitanje dalo je Ministarstvo financija – Porezna uprava u svom tumačenju (KLASA:410-19/21-02/295 od 15. studenoga 2021. godine) u kojemu navode:

„Mišljenja smo da se ljekarne, temeljem djelatnosti koju obavljaju, a koja obuhvaća opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskih proizvoda, ne mogu smatrati drugom priznatom ustanovom slične prirode iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u. Prema tome, na uslugu testiranja na COVID-19 ne primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a propisano člankom 39. stavkom 1. točkom b) Zakona o PDV-u, već se radi o isporuci koja je oporeziva PDV-om.“

U skladu s navedenim, ljekarne su obvezne na uslugu testiranja na COVID-19 obračunati PDV po stopi od 25 %.

Povratak na vijesti